0752691608

Bare stanate din cupru

Operația de stanare este un procedeu electrochimic in urma căruia se depune pe suprafața barelor din cupru un strat lucios de staniu. Acoperirile executate prin stanare sunt plastice și suportă bine laminarea, presarea, ambutisarea, lipirea.

Suprafața barelor din cupru acoperite prin stanare prezintă o mare stabilitate chimică, nu se oxidează în aerul umed și reacționează foarte lent la soluțiile diluate ale diverșilor acizi.

DOMENIILE DE UTILIZARE FRECVENTE ALE BARELOR STANATE DIN CUPRU:

Materiale pentru componente de contact la transportul curentului electric sau construcția de mașini si utilaje care activeaza in medii cu agresivitate corozivă accentuată.

WhatsApp WhatsApp us